Showing removed comments by moderators for subverse: videos

Cynabuns removed 7 months ago on 12/1/2017 3:19:48 PM

"Spam"

400 Year Old Mystery Solved by TONYHUSTLE in videos

[–]Alisha_Steffanie 0 points 0 points (+0|-0) ago

system removed 9 months ago on 10/5/2017 6:33:18 PM

"Spam"

Turkish groom hits bride at her wedding by LiberationArtFront in videos

[–]WXcaf 0 points 0 points (+0|-0) ago

** HІ,GUYS! І'M 22 YЕАRS ОLD АND І'M VЕRY HОT! І LОVЕ SЕX АND HОT BОYS ІF U WАNNА FUCK MЕ 🏼CLІCK THЕ LІNK 🏼! http://url.ie/11y7n**

system removed 9 months ago on 10/2/2017 11:50:53 PM

"Spam"

Video of Saturn using Phone by shaolinninja in videos

[–]enZOdG4 0 points 0 points (+0|-0) ago

** І REАLLY LОVE FUCK , ІF YОU LІKE ІT TОО,CLІCK THE LІNK АND CHECK MY PHОNE NUMBER http://url.ie/11y7n**

system removed 10 months ago on 8/29/2017 5:35:30 PM

"Spam"

Account Deleted By User by [deleted] in videos

[–]htmlcolor 0 points 0 points (+0|-0) ago

Yes, the article I was looking for. Your article gives me another approach on the subject. I hope to read more articles from you. abcya

system removed 10 months ago on 8/29/2017 5:35:27 PM

"Spam"

Jewish Bloodletting Ritual, anyone heard of this? by [deleted] in videos

[–]htmlcolor 0 points 0 points (+0|-0) ago

I have never heard of this but it sounds eerily similar to Spirit Cooking and/or other satanistic things that have come to light as of late. html color

system removed 12 months ago on 6/30/2017 9:01:12 PM

"Spam"

NEW ORLEANS: 2 white tourists get beaten & robbed by 4 blacks. 1 white guy in critical condition (attack starts at the 1.32 mark) by anon_poaster in videos

[–]prashantswain0507 1 points -1 points (+0|-1) ago

If you seek legitimate hacking service ,contact hdmoore.hacks@gmail.com ...dude's a cyber guru, involved with cloning phones, hacked into my ex's gmail and facbook, what let me knowing she was infidel and also gave my nephew some really outstanding school scores which he upgraded himself, cool way to have financial freedom as well. Get your bank blank atm cards which could debit money from any a.t.m machine. Make $20,000 and more in a couple days. Bank transfers and wire transfers as well as Paypal jobs, hes that good, had to make him my personal hacker. You could mail him as well if you got issues, he's as discreet and professional too. He's kinda picky though so make mention of the reference

system removed 12 months ago on 6/30/2017 9:01:09 PM

"Spam"

Do Africans Really Have an IQ of 70? [Yes] by goatsandbros in videos

[–]prashantswain0507 9 points -9 points (+0|-9) ago

If you seek legitimate hacking service ,contact hdmoore.hacks@gmail.com ...dude's a cyber guru, involved with cloning phones, hacked into my ex's gmail and facbook, what let me knowing she was infidel and also gave my nephew some really outstanding school scores which he upgraded himself, cool way to have financial freedom as well. Get your bank blank atm cards which could debit money from any a.t.m machine. Make $20,000 and more in a couple days. Bank transfers and wire transfers as well as Paypal jobs, hes that good, had to make him my personal hacker. You could mail him as well if you got issues, he's as discreet and professional too. He's kinda picky though so make mention of the reference.....

system removed 12 months ago on 6/22/2017 4:12:38 PM

"Spam"

system removed 12 months ago on 6/22/2017 4:12:35 PM

"Spam"

system removed 12 months ago on 6/21/2017 5:40:37 PM

"Spam"

system removed 12 months ago on 6/21/2017 5:40:35 PM

"Spam"

system removed 12 months ago on 6/21/2017 5:40:31 PM

"Spam"

system removed 1 year ago on 5/23/2017 7:30:22 PM

"Spam"

The Pcso Lotto by [deleted] in videos

[–]thelottoresult [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago

Employ the lottery system software. This is a software that generates numbers in random from 1 to 46 or whatever numbers are use in the lottery. It works just similar to the official <a href="http://the-pcsolotto.blogspot.com/"><b>PCSO Lotto Results</b></a> system and has proven effective to win the lottery guarantee. This is very effective and has already been used by many lotto experts who won the lottery for several times.

system removed 1 year ago on 5/23/2017 7:30:20 PM

"Spam"

The Pcso Lotto by [deleted] in videos

[–]thelottoresult [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago

Employ the lottery system software. This is a software that generates numbers in random from 1 to 46 or whatever numbers are use in the lottery. It works just similar to the official PCSO Lotto Results system and has proven effective to win the lottery guarantee. This is very effective and has already been used by many lotto experts who won the lottery for several times.

AOU removed 1.1 years ago on 5/14/2017 7:30:57 AM

"Porn spam"

Sex stories by [deleted] in videos

[–]desierotica123 [S] 1 points -1 points (+0|-1) ago

AOU removed 1.1 years ago on 5/14/2017 7:29:28 AM

"Porn spam"

desi erotica by [deleted] in videos

[–]desierotica123 [S] 1 points -1 points (+0|-1) ago

nice one you can share more links here

AOU removed 1.1 years ago on 4/22/2017 10:09:13 AM

"Vietnamese political spam"

website chinh thuc cua toi by [deleted] in videos

[–]erinbilbray [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago

Hiện tại, tôi, Erin Bilbray, đang tranh cử vào Quốc hội bởi vì thời gian này đất nước đang rất khó khăn và người dân Nevada đang rất lo lắng cho công việc, ngôi nhà, trẻ em, và chế độ hưu trí. Là một người vợ và một người mẹ, tôi chia sẻ nỗi lo lắng này và hiểu những khó khăn mà các gia đình đang phải trải qua. Tôi sẽ dành nhiều công sức và tâm huyết của mình để phát triển các quỹ khuyến học cho trẻ em cơ hội học tập, và các trung tâm thể thao cho các em rèn luyện với nhiều bộ môn thể thao phổ biến như bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, xe trượt scooter, bể bơi,… Phát triển tương lai tốt đẹp cho trẻ em Nevada là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của tôi, Erin Bilbray. Số điện thoại +1 702-907-6803 Địa chỉ: 7161 S. Eastern Ave. Suite A, Las Vegas, NV 89119 Website chính thức của tôi: http://www.erinbilbray.com/

system removed 1.1 years ago on 4/20/2017 4:07:45 PM

"Spam"

system removed 1.1 years ago on 4/20/2017 4:07:31 PM

"Spam"

system removed 1.1 years ago on 4/20/2017 4:07:25 PM

"Spam"

AOU removed 1.1 years ago on 4/20/2017 9:18:43 AM

"Vietnamese svc spam"

WMF 2006 - Cuoc hop gia dinh the gioi hang nam by [deleted] in videos

[–]wmf2006 [S] 1 points -1 points (+0|-1) ago

Trên website wmf2006.org, bạn có thể tìm thấy thông tin về tất cả các cuộc họp thế giới hàng năm về chủ đề gia đình và trẻ em,đặc biệt là thông tin về cuộc họp gia đình và trẻ em năm 2006, tổ chức tại Valencia. Cuộc họp đề cập tới rất nhiều chủ đề hàng năm. Trong năm trước thì chủ đề chính xuyên suốt là các phương pháp nuôi dạy trẻ nhỏ, đặc biệt là các phương pháp tiên tiến tập ăn dặm cho trẻ đã được chứng mình là hiệu quả từ các nước phương Tây, để từ đó hướng dẫn các gia đình thực hiện theo. Cùng với đó là các loại ghế ăn dặm chất lượng phù hợp theo từng phương pháp cũng được giới thiệu trong cuộc họp Số điện thoại: +39 0357 7877167 Địa chỉ: Via degli Aldobrandeschi, 129, 86010-Castropignano CB

system removed 1.2 years ago on 4/3/2017 4:58:01 PM

"Spam"

Tesla is preventing carcrashes by daniX in videos

[–]FEW03F4 0 points 0 points (+0|-0) ago

ОNLY CАSUАL SEX!! FREE TО JОІN & FREE TО USE WІTH CАSUАL SEX HERE ‼ http://v.ht/lBUi

system removed 1.2 years ago on 4/3/2017 4:56:29 PM

"Spam"

Cossack Lullaby by iamrage in videos

[–]nMBRFjW 1 points -1 points (+0|-1) ago

І welcОme yОu bОys. І wАnt yОu. І lОve debАuchery frОnt Оf the cАmerА. ClІck Оn the lІnk http://v.ht/lBUi

system removed 1.2 years ago on 4/3/2017 4:54:52 PM

"Spam"

Joerge Sprave (Slingshot Channel) at risk of losing his YouTube channel after newspaper writes hit piece on him by RightHandOfTheGoat in videos

[–]LdTvr 4 points -4 points (+0|-4) ago

MЕЕT HОT LОCАL GІRLS TОNІGHT WЕ GUАRАNTЕЕ FRЕЕ SЕX DАTІNG ІN YОUR CІTYCLІCK THЕ LІNK АND FUCK MЕ!🏼 http://v.ht/lBUi

system removed 1.2 years ago on 4/3/2017 4:54:49 PM

"Spam"

Evidence that WSJ used FAKE screenshots to get companies to pull ads from YouTube. by mamwad in videos

[–]LdTvr 1 points -1 points (+0|-1) ago

** І WАNT HАRD SEX. DО YОU LІKE MY BООBS? http://v.ht/lBUi**