You are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

0
0

[–] jockamca [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Uzun zamandır merakla beklenen Gökhan Türkmen şarkısı nihayet yayınlandı. Gökhan Türkmen zar şarkısı ve detayları için : http://www.sozlerisozu.com/2017/02/gokhan-turkmen-zar-sarki-sozleri.html