0
1

[–] antiracist [S] 0 points 1 points (+1|-0) ago 

@SarMegahhikkitha @bojangles @eagleshigh

John Pedosta is the devil.