Profile overview for giasutamtaiduc.
Submission statistics

This user has mostly submitted to the following subverses (showing top 5):

1 submissions to tutorialcenter

This user has so far shared a total of 1 links, started a total of 0 discussions and submitted a total of 1 comments.

Voting habits

Submissions: This user has upvoted 1 and downvoted 0 submissions.

Comments: This user has upvoted 0 and downvoted 0 comments.

Submission ratings

5 highest rated submissions:

TAM TAI DUC TUTOR, submitted: 5/14/2017 2:59:54 PM, -4 points (+1|-5)

5 lowest rated submissions:

TAM TAI DUC TUTOR, submitted: 5/14/2017 2:59:54 PM, -4 points (+1|-5)

Comment ratings

3 highest rated comments:

TAM TAI DUC TUTOR submitted by giasutamtaiduc to tutorialcenter

giasutamtaiduc 0 points 0 points (+0|-0) ago

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là trung tâm gia sư uy tín nhất, giới thiệu gia sư giỏi, tận tâm, nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tìm gia sư của các bậc phụ huynh và các bạn học viên

TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC

Website : http://giasutamtaiduc.com

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh:

091 62 65 673 / 0902 968 024 / 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư:

0946 433 647 / 0962 876 961 / 0908 290 601

Địa chỉ : 394/29 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

3 lowest rated comments:

TAM TAI DUC TUTOR submitted by giasutamtaiduc to tutorialcenter

giasutamtaiduc 0 points 0 points (+0|-0) ago

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là trung tâm gia sư uy tín nhất, giới thiệu gia sư giỏi, tận tâm, nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tìm gia sư của các bậc phụ huynh và các bạn học viên

TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC

Website : http://giasutamtaiduc.com

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh:

091 62 65 673 / 0902 968 024 / 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư:

0946 433 647 / 0962 876 961 / 0908 290 601

Địa chỉ : 394/29 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh